desollicitatietrainer.nl

Werkzoekenden zoeken verkeerd naar een nieuwe baan

23 oktober 2013 | bron: managers online

Slechts drie procent van de werkzoekenden zoekt op de meest effectieve manier naar een baan, terwijl een op de tien geen enkel van de vijf meest effectieve zoekkanalen gebruikt. Baanzoekers vertrouwen sterk op nieuwe online oriëntatiekanalen als zoekmachines, vacaturesites en social media, terwijl effectieve kanalen als een open sollicitatie, het uitzendbureau of het binnenlopen bij een bedrijf beperkt gebruikt worden.

De mismatch die hierdoor ontstaat werkt onnodig de werkloosheid in de hand. Netwerken is de meest gebruikte en ook de meest effectieve manier om een baan te vinden. Dit blijkt uit analyses van Intelligence Group op het basis van het baanzoekgedrag van de gebruikers van hoevindikeenbaan.com en uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO).

Eén op de zes jongeren maakt alleen gebruik van online kanalen

Wanneer werkzoekenden wordt gevraagd hoe zij zich oriënteren op een baan worden digitale kanalen vaak genoemd. Ruim 90 procent maakt gebruik van online bronnen als een vacaturesite, email service, social media of bedrijvensite. Eén op de zes jongeren tot 25 jaar maakt exclusief gebruik van alleen online kanalen. Daarmee worden effectieve offline kanalen zoals netwerken en het binnenlopen van een bedrijf of uitzendbureau ‘vergeten’. Van de personen die het afgelopen jaar van baan zijn gewisseld heeft driekwart dit niét primair via een online kanaal bereikt. Het eigen netwerk, een open sollicitatie of het uitzendbureau blijken in veel gevallen het doorslaggevende kanaal. Alleen de vacaturesite komt als duidelijk online kanaal voor in de top vijf meest effectieve bronnen.

 

Ineffectief zoekgedrag houdt onnodig lang werkloos

Wanneer kanalen die effectief zijn niet terugkomen in het baanzoekgedrag, laten werkzoekenden duidelijk kansen liggen. Zo blijkt binnenlopen of bellen voor een op de twaalf personen tot een baan te leiden, maar wordt deze methode door slechts een fractie van de baanzoekers gebruikt. Drie procent van alle baanzoekers laat het meest effectieve zoekgedrag zien terwijl één op de tien werkzoekenden geen enkel van de top-vijf meest effectieve kanalen gebruikt. 70 procent gebruikt maximaal twee van de genoemde kanalen uit de top vijf. De onderzoekers concluderen dan ook dat er nog veel verbetering mogelijk is in het zoekgedrag: “Het is zorgwekkend om te zien hoe weinig zicht mensen hebben op de kanalen die het meest kansrijk zijn in het vinden van een nieuwe baan” aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group. “Werkzoekenden zouden sneller een baan vinden wanneer zij weten hoe en waar ze een baan kunnen vinden. Hierin valt eenvoudig veel winst te behalen, tegelijkertijd is hiervoor geen aandacht bij beleidsmakers en belangenorganisaties.”

 

Jonge werkzoeker gebruikt minder social media dan oudere werkzoeker

Personen onder de 35 blijken relatief weinig gebruik te maken van printmedia bij hun zoektocht naar een (nieuwe) baan. 70 procent maakt geen gebruik van (gratis)dagblad of andere printmedia, tegen 54 procent van de personen boven de 35. Opvallend is het gebruik van social media; oudere werkzoekers (45+) maken hier meer gebruik van dan jongeren tot 25 jaar, respectievelijk 44 en 36 procent. Het aandeel dat daadwerkelijk via social media aan een baan komt (jong en oud) is echter gering met zo’n 3 procent. Het zijn overigens met name hoogopgeleiden die gebruikmaken van social media in hun zoektocht naar een baan.

 

Eigen netwerk zeer effectief kanaal maar niet door iedereen gebruikt

Het meest effectieve zoekkanaal blijkt het eigen netwerk. Maar liefst één op de vijf Nederlanders die het afgelopen jaar een (nieuwe) baan heeft gevonden deed dit via het eigen netwerk. Dit kanaal wordt op de vacaturesite na het meest gebruikt door baanzoekers (70 procent en 58 procent respectievelijk). Toch zijn er ook groepen die relatief weinig gebruik maken van dit kanaal. Met name jongeren tot 25 jaar (38 procent) en personen met een lager opleidingsniveau (VMBO, 30 procent) maken hier weinig gebruik van. Gelet op de kwetsbare positie van deze groepen op de arbeidsmarkt valt het aan te bevelen hier meer aandacht aan te besteden.


Geplaatst

in

door