desollicitatietrainer.nl

Overleven zonder baan: omscholen of eigen baas?

10 oktober 2013 | bron: Intermediar

Je komt zonder werk te zitten en kunt geen nieuwe baan meer vinden. Misschien is het dan tijd om het over een andere boeg te gooien?

In deze serie hebben we verschillende dingen besproken die je kunt doen wanneer je zonder werk komt te zitten. Tips voor het solliciteren vanuit een werkloze positie, je inkomen zeker stellen met uitkeringen en regelingen waar je recht op hebt. Maar wat als het écht niet lukt? Wat als er simpelweg geen banen blijken te zijn in de branche waarin je actief bent en het ziet er niet naar uit dat daar in de nabije toekomst verandering in komt?

Wachten tot de situatie echt nijpend wordt, is uiteraard niet verstandig. Het is dan ook tijd voor moed, de moed om het over een andere boeg te gooien.

In een andere sector gaan werken

Wanneer iemand werkloos wordt en snel op zoek moet naar een nieuwe baan, ligt het in de macht der gewoonte om op zoek te gaan naar een baan in de branche waarin men eerder al actief was. Niet per definitie verstandig, want afhankelijk van de aard van het ontslag, is dat ontslag juist een teken dat het niet goed gaat in de branche. Het loont dan ook de moeite om verder te kijken dan waarin je je comfortabel voelt. Volgens onderzoek van het UWV eerder dit jaar, vindt meer dan de helft van de werklozen die een jaar of langer zonder baan zit, een nieuwe baan in een andere sector dan waarin ze voorheen actief waren.

Zo stelt het UWV: ‘Het aantal werklozen neemt al enige tijd toe en het wordt steeds moeilijker om na een jaar zonder werk weer opnieuw een baan te vinden. Men vindt dan ook steeds vaker kansen buiten de eigen beroepsgroep’. Volgens de cijfers zijn het vooral langdurig werklozen uit de landbouw, industrie en bouw die een baan vinden in een andere sector. Van de werklozen die eerder aan de slag waren in het openbaar bestuur vindt zelfs 75 procent elders een baan. Maar ook in bijvoorbeeld de financiële en zakelijke dienstverlening is het naar verhouding makkelijker voor langdurig werklozen om weer werk te vinden.

Jezelf omscholen voor ander werk

Wanneer je nog niet daadwerkelijk werkloos bent, maar wel op het punt staat om dat te worden, en je weet dat er weinig banen zijn binnen je branche, dan zou je je werkgever kunnen attenderen op het feit dat er een regeling bestaat waarmee omscholing mogelijk is. De website Overheid.nl meldt dat de tijdelijke subsidieregeling ‘Omscholing werknemers bij dreigende werkloosheid’ van toepassing is als je als werknemer na januari 2009 in dienst bent getreden en daarnaast drie maanden voorafgaand aan je huidige baan een dienstbetrekking bij een andere werkgever hebt gehad.

Er gelden nog aanvullende voorwaarden. Wanneer je gedwongen thuis zit, kun je natuurlijk ook zelf de beslissing nemen om je te laten omscholen. Marjanne de Groot, woordvoerder van het UWV waarschuwt daar direct bij: ‘Met een ww-uitkering móét je beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en mag je dus niet langdurig een paar dagen per week overdag naar de collegebanken.’

Daarnaast waarschuwt Andries de Grip, hoofd employment en training van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in Maastricht voor het feit dat omscholing niet altijd rendabel is, omdat je de investering zelf moet betalen en dat moet wel terugverdiend worden, áls je al een manier vindt om het te bekostigen.

De Grip adviseert dan ook: ‘We zitten in een laagconjunctuur. Iemand kan zich jarenlang laten omscholen, terwijl er over twee jaar weer volop werk is in zijn oude beroep. Omscholing heeft vooral zin als de situatie uitzichtloos is. Als het arbeidsmarktperspectief bij afstuderen toch minder blijkt, kunnen omgeschoolden vervolgens overstappen op aanverwante functies die meer in trek zijn. Ze moeten zich dus wel blijven scholen’.

Een eigen bedrijf beginnen

Is omscholing niet te betalen, is er écht geen perspectief, maar heb je wél een idee van wat je kunt en wilt? Dan is het een idee om te overwegen om zelfstandig ondernemer te worden. Er wordt vaak gedacht dat dit een zonde is wanneer je een uitkering geniet, maar het tegendeel is waar. Het UWV steunt juist actief mensen die een eigen bedrijf willen beginnen, immers, bij succes betekent dat zij geen uitkering meer hoeven te ontvangen.

Hoewel het starten van een eigen onderneming wel degelijk gevolgen kan hebben voor je uitkering, is het zeer onverstandig om dat te doen zonder medeweten van het UWV, het willens en wetens overtreden van de regels kan je immers je volledige uitkering kosten. Wie na 1 januari 2013 gebruik maakt van de startersregeling van het UWV, ontvangt voor een vaste periode van 26 weken 29 procent minder ww-uitkering.

Tijdens deze startperiode mag je alles doen wat nodig is voor uw eigen bedrijf: opdrachten binnenhalen en uitvoeren, een bedrijfspand inrichten of een winkel openen. Tijdens de startperiode hoef je niet te solliciteren, omdat het de bedoeling is dat je uiteindelijk van je eigen bedrijf kunt rondkomen.


Geplaatst

in

door